Czym są dokładnie nasiona marihuany feminizowane?

Rozdzielnopłciowość jest wymogiem przetrwania

Nasiona marihuany, które zaliczają się do feminizowanych są nasionami, które wyłącznie produkują osobniki żeńskie nasion marihuany. W życiu realnym istnieje wiele błędnych przekonać właśnie odnoście obupłciowych nasion jak i także marihuany feminizowanej. Jeśli chodzi o bardziej skomplikowane organizmy, to musimy wiedzieć że marihuany osiadać musi dwie płcie jednocześnie. Jest to bardzo nietypowa roślina. Bowiem posiada ona zdolność do tak zwanej rozdzielnopłciowości. Każda marihuana jednak ma także umiejętność jaką jest wytwarzanie kwiatów. Są one płci przeciwnej w określonych jasno okolicznościach. A jak w ogóle się udało ludziom utworzyć osobniki, które są jednej płci? Powiedzieliśmy sobie już, że rozdzielnopłciowość jest mechanizmem, który gwarantuje przetrwanie gatunku. Pozwala to na odniesieniu sukcesu olbrzymiego. Musimy wiedzieć, że marihuana potrafi się także bardzo mocno rozmnażać, ale tylko do roku od samego istnienia. Bardzo ważną informacją dla wszystkich kolekcjonerów jest fakt, że marihuana bardzo często potrafi zmienić swoją płeć. Co może za to być odpowiedzialne? Może to być chociażby:

  • stres,
  • wahania temperatury,
  • zanieczyszczenia powietrza,
  • zmieniający się cykl światła.

Gdy marihuana odkryje, że warunki samej uprawy nie są korzystne, to wie doskonale, że szanse na reprodukcję udaną są dużo, dużo niższe. Nieodpowiednie środowisko informuje także o tym, że roślina prawdopodobnie całego sezonu absolutnie niczego nie przetrwa. Znalezienie w związku z tym rośliny przeciwnej płci jest niemożliwe. Szczególnie znalezienie jej tak blisko, aby mogło dojść do zapylenia.  W niekorzystnych warunkach niektóre z osobników żeńskich marihuany rozpoczynają właśnie stymulację pręcików. Wówczas dojdzie do zapłodnienia własnych słupków. Wytwarzane są dzięki temu nasiona, które umożliwiają same z siebie wzrost w następnym sezonie. Męskie osobniki marihuany swój słupek czasem wytwarzają, ale zdecydowanie jest to mniej powszechne.

A jak w ogóle powstają nasiona marihuany feminizowane?

Jeszcze jakiś czas temu nasiona marihuany, które są feminizowane były wytwarzane zazwyczaj z dwóch żeńskich osobników marihuany. Jedno pełniło rolę hermafrodyty. W nim właśnie wyzwalano nasza produkcję pręcików. Jak z obojnakami? Obojnaki uzyskiwało się poprzez narażenie ich bezpośrednio na stres. Eksperymentowano bardzo mocno z samą ilością pożywienia. Do tego eksperymentowano także ze światłem. Z tychże roślin pyłek przekazywany był żeńskiemu osobnikowi. Ta metoda ma jednak także wadę. O co konkretnie chodzi? Wadą tej metody było to, że w sposób ten wytworzone nasiona dziedziczyły właśnie obojnactwo. Nazwać ich zatem do końca nie można nasionami feminizowanymi. Stosuje się obecnie różniące się formy STS czy też metody srebra na żeńskich osobnikach marihuany. To one się charakteryzują mniejszą tendencją do rozdzielnopłciowości z każdym z kolejnych pokoleń.

Warto sobie to podsumować

Obojnactwo na pewno jest częścią genów marihuany, które można nazwać częścią fundamentalną. Taką skłonność ma w zasadzie każda z roślin. Chodzi o nic innego jak o powstawanie narządów odmiennej płci w zależności od warunków konkretnych. Dodatkowo na pewno należy zaznaczyć, że wykorzystanie roślin do wytwarzania nasion marihuany, które są feminizowane, absolutnie nie są modyfikowane genetycznie w żadnym wypadku. Ogólnie rzecz biorąc nasiona marihuany należą do osobników niezmiernie skomplikowanych. Są to organizmy złożone. Jednak gdy zapoznamy się  z ich genezą, specyfikacją czy też masą innych czynników to będziemy bliżej zrozumienia tego wszystkiego. Jednak nie możemy przestać zaznajamiać się ze światem cannabis. Nowinek jest na tyle dużo i pojawiają się z bardzo dużą częstotliwością, że nie możemy sobie zrobić zbyt dużą przerwę. Robiąc dużą przerwę możemy po prostu nie móc wszystkiego nadrobić. Ciężko będzie wrócić do poziomu eksperta świata cannabis oraz także nasiona marihuany.

 

Related posts